Hlavní etapy kontinuálního vývoje, který se začal v roku 1956