Dalmec S.p.A.
38023 CLES (TN) - Itálie
Tel. 0463.675.111 Fax 0463.421.380
Info Company


Dejte mi pevný bod a ja pohnu světem. Tyto cíle, na začátku výroby před padesáti lety, nebyly tak ambiciózní, ale základní myšlenka spočívala v tom, odstranit z práce faktor váhy. Z tohoto inovativního konceptu se zrodil podnik, který je klenotem jak v regionálním tak i v mezinárodním hospodářství: Dalmec.
Úspěšně rozvinutá myšlenka se týkala otázky, jak by se dalo s břemeny a poloprodukty pohybovat při výrobě a výrobních procesech. Táto otázka nás přivedla na myšlenku vyvinout manipulátor a z firmy Dalmec udělala světovou jedničku na trhu v technice a výrobě pneumatických ručních manipulátorů.
 
Má celosvětovo vedoucí postavení v oblasti ručních manipulátorů. V současnosti je po celém světě v různých odvětvích nasazeno 50.000 manipulátorů.
Dalmec má průmyslovou strukturu, specializovanou a flexibilnou, která je připravena na rostoucí požadavky v oblasti manipulace s břemeny.
Dalmec je plně integrovaná firma.
V našem závodě v Clesi, který se rozkládá na ploše více než 25.000 m2 přičemž je 12.000 m2 zastřešených, je každá činnost, od vývoje přes výrobu, až po výstupní kontrolu, provedená výlučně personálem firmy Dalmec.
Dalmec-manipulátory jsou speciálně navrženy pro optimální nasazení lidských sil v každém výrobním nebo logistickém řetězci, s bezprostředním účinkem na kvalitu a rentabilitu.
Dalmec-manipulátory jsou přizpůsobeny potřebám pracovního chodu a speciálním požadavkům zákazníka: uchopení, přemístění a nastavení.
Funkční analýzy, 3 D CAD-konstrukce, prověření různých technicky možných řešení, simulační tvorba prototypů, nepřetržité kontroly a úzká spolupráce s našimi zákazníky nám pomáhají optimalizovat výrobní proces.
 
Konstrukce
Bohaté zkušenosti, získané ve více než 50-leté činnosti, se hledáním nových řešení a nových použití neustále rozšiřují.
Kvalifikovaní konstruktéři jsou schopni vyvinout pokrokova zařízení, které umožňují ergonomickou obsluhu manipulátorů.
Každý projekt se zpracovává v souladu s příslušnými ustanoveními dle směrnice o strojech 2006/42 a důkladnou a systematickou analyzou rizik.

Výroba

Moderně vybavena střediska zpracování a sváření.
Kvalifikovaní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v různých výrobních oblastech.

Skladování materiálu
Počítačovo řízený sklad surovin a komponentů.

 
Dalmec-manipulátory jsou navrhovány a vyráběny v závodě v Clesi. Jsou to produkty vynalézavých technických řešení, vysokoprecizní výrobní technologie spojené s kvalitními surovinami a komponentami, které odpovídají individuálně přizpůsobeným technickým schopnostem v souladu s postupy a metodami, zakotvenými v certifikátě EN ISO 9001/2008.
Všechny Dalmec-manipulátory s pevným ramenem nebo s lanem, v sloupovém provedení, upevněné na podlaze nebo na stropě, jsou nepřetržitě testovány a před dodávkou kontrolovány. Po montáži a uvedení do činnosti zaručujeme naším zákazníkům bezpečnost a životnost zařízení. Dalmec-manipulátory jsou přizpůsobeny specifickým potřebám zákazníka a individuálně navrhovány pro jeho výrobní proces. Zabezpečují pracovní chod k dosáhnutí potřebných pohybů produktů a zajištění lehké manipulace s produkty v žádaném směru.
 
Cílem firmy Dalmec je optimalizace ergonomie a bezpečnost jeho produktů. Toto se děje v každé fázy realizace, od konstrukce přes výstupní kontrolu až k technickému servisu u zákazníka.
Dalmec vlastní moderní přístroje na výstupnou kontrolu a zařízení, na kterých se provádějí testy a přejímka každého manipulátoru.