Proč Dalmec ?

Pracovat ergonomickým způsobem
Dalmec-ruční manipulátory jsou přístroje pro ruční manipulaci s břemeny a u obsluhy snižují riziko poškození bederní páteře.

Vyšší výnosnost
Nepřetržité nasazení nových technologií vyžaduje od personálu hodnotnější a kvalifikovaný pracovní postup.
Dalmec-manipulátory umožňují obsluze pohybovat každým produktem bez námahy, rychle a s největší bezpečností a precizností.
Tím se optimalizuje lidská činnost a zvyšuje výnosnost práce


Bezpečnost je priorita
Při manipulaci s břemeny do 900 kg je bezpečnost jeden z nejvyšších cílů.
Označení CE, které je umístěno na každém manipulátoru, zaručuje a potvrzuje konformitu v souladu s bezpečnostními předpisy a EU-normami:
- 98/37 “Strojní směrnice EU”
- nové bezpečnostní normy.

Neomezené možnosti
Každý manipulátor je výsledkem vynalézavých technických řešení, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám uchopení a manipulace s břemeny v každém průmyslovém odvětví.

Vyhláška č. 626/1994 - kapitola V
- NIOSH metoda pro index zdvihu ruční manipulace s břemeny
- Snook und Ciriello metoda platná pro manipulace - tahání, sunutí a horizontální nošení břemen.
Tyto nařízení se uplatňují pro činnosti, které vyžadují ruční manipulaci s břemeny, která je spojena s rizikem poškození páteře.
Pracovisko musí být upraveno tak, aby byla snížená rizika, spojena s ruční manipulaci s břemeny.
Pokuď je potřeba ruční manipulace zaměstnanců s břemeny nevyhnutelná (uchopení, přemístění a nošení) musí zaměstnávatel učinit příslušní organizační opatření, použít patřičných prostředků nebo poskytnout zaměstnancům takové prostředky, aby omezil riziko při ruční manipulaci s těmito břemeny.

Hraniční hodnoty pro zvedání břemen dle směrnice č. 90/269/ES:

· 30 kg pro dospělé muže
· 20 kg pro dospělé ženy
· 20 kg pro mladistvé muže
· 15 kg pro mladistvé ženy

Faktory snížení výše zmíněných hraničních hodnot jsou předvídatelné a stanovené na bázi nasledovních hodnot:
- vzdálenost ruk od podlahy na počátku svislého pohybu
- svislá vzdálenost mezi bodem uchopení a bodem uložení břemena
- vzdálenost břemena k tělu při zvedání
- vytáčení trupu při uložení břemena
- dostupnost břemena
- frekvence činnosti

Nasazení pomocních zdvižních zařízení u břemen s hmotností nižší než 30 kg umožňuje:
· rychlejší pracovní tempo
· podstatné snížení vynaložené tělesné síly
· odstránění nebezpečí poškození bederní páteře
· nasazení i na pracovištích pro postihnuté
· snížení rizika nehod.


Copyright © - Dalmec S.p.A Via Gramsci n.2 38023 CLES ITALY Tel. +39-0463-675111