חלקים של טורבינת מטוס

מניפולטור לחלקי טורבינת מטוס

מניפולטור פרטנר אקו, דגם עמוד, מצויד בתפסנית לחיים חובקות לשינוע חלקי טורבינת מטוס.