Bezpieczeństwo przy operacjach transportu bliskiego