جعبه های حمل بار – منیپولیتورهای صنعتی دالمک برای جابه جایی جعبه ها یا بسته ها

صدها منیپولیتور دالمک برای حمل و نقل جعبه ها در صنایع پیشرو در سرتاسر دنیا مورداستفاده قرار می گیرند. منیپولیتورهای ما به انواع مختلفی از وسایل گیرنده مجهز هستند که آنها را قادر به بلند کردن، چرخاندن، کج کردن بسته ها در اندازه ها و مواد مختلف با وزن بین 5 کیلوگرم تا 900 کیلوگرم، می سازند.

طراحان کاملا آموزش دیده ما قادر به  تولید تجهیزات پیشرفته ای هستند که استفاده ارگونومیک اپراتورها از کنترلرهای دالمک را تضمین می کنند.

ما ایمنی را به عنوان پراهمیت ترین موضوع واساسی ترین مولفه مشترک در تمامی محصولاتی که مطابق با استاندارهای UNI EN و دستورالعمل های EC Atex با تمامی رهنمودها و نشانه های ایمنی تولید می کنیم، در نظر می گیریم. تجزیه و تحلیل عملکرد، طراحی، مطالعه راه حل های مختلف فنی موجود، شبیه سازی و ایجاد نمونه های اولیه، فازهایی در مراحل تولید هستند که دالمک با همکاری نزدیک با مشتری، و کنترل ها و بازبینی های پیوسته در طول پیشرفت پروژه، انجام می دهد.

مهندسین و مشاوران دالمک دانش جامع و لازم را برای همکاری با شما در طول این فرایند، از ایده پردازی و طراحی تا اجرای یک راه حل جدید را دارند.