دالمک برای بخش خودروهای شخصی و وسایل نقلیه صنعتی

دالمک با تمامی مشکلات بخش خودروهای شخصی و وسایل نقلیه صنعتی مواجه شده و آنها را حل کرده است; تعداد زیادی از این راه حل ها در سرتاسر جهان نصب شده و در حال بهره برداری می باشند.

منیپولیتورهای دالمک نیاز به جابه جایی انواع متنوعی از بارها را از حمل دستی به خطوط حمل و نقل، خطوط بسته بندی، فرایندهای تولیدی و سایر جابه حایی ها را مرتفع می کند.

با تعادل کامل بارها، سیستم های جابه جایی دالمک این امکان را فراهم می کنند تا گرفتن و جابه جایی بارها در یک حالت “بدون وزن” در هر جهتی از فضای کاری، صورت پذیرد: اپراتور  بدون نگرانی در ایمن ترین شرایط کار می کند.

مفهوم ارگونومیک PARTNER®، با هدف کاهش استرس فیزیکی در هنگام حمل دستی بارها ، با دستورالعمل های اتحادیه اروپا مطابقت دارد.