جابه جایی قطعات خودرو- منیپولیتورهای صنعتی دالمک برای بخش خودروهای شخصی و وسایل نقلیه صنعتی

دالمک با تمامی مشکلات بخش خودروهای شخصی و وسایل نقلیه صنعتی مواجه شده و آنها را حل کرده است; تعداد زیادی از این راه حل ها در سرتاسر جهان نصب شده و در حال بهره برداری می باشند. هر متصدی انباری در دالمک به شیوه ای طراحی شده است تا هر جابه جایی محصولی با بالاترین دقت ممکن صورت پذیرد.

طراحان کاملا آموزش دیده قادر به  تولید تجهیزات پیشرفته ای هستند که استفاده ارگونومیک اپراتورها از منیپولیتورها را تضمین می کنند.

این سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند که  نیروی کار می تولند با کمترین فعالیت بدنی، محصولات را در هر گام با بالاترین دقت، انعطاف پذیری و ایمنی جابه جا کند. این همان شیوه ای است که ما کارایی و شرایط کاری را در شرکت شما بهبود می دهیم.

هر پروژه ای مطابق با دستورالعمل های ارائه شده در بخشنامه 2006/42/EC  در مورد ماشین آلات و بعد از تجزیه و تحلیل دقیق و علمی ریسک ها، توسعه پیدا می کند. هر منیپولیتور امنیت و ایمنی اپراتور را تضمین می کند.

ما ایمنی را به عنوان پراهمیت ترین موضوع واساسی ترین مولفه مشترک در تمامی محصولاتی که مطابق با استاندارهای UNI EN و دستورالعمل های EC Atex با تمامی رهنمودها و نشانه های ایمنی تولید می کنیم، در نظر می گیریم. تجزیه و تحلیل عملکرد، طراحی، مطالعه راه حل های مختلف فنی موجود، شبیه سازی و ایجاد نمونه های اولیه، فازهایی در مراحل تولید هستند که دالمک با همکاری نزدیک با مشتری، و کنترل ها و بازبینی های پیوسته در طول پیشرفت پروژه، انجام می دهد.