جابه جایی کیسه ها – منیپولیتورهای صنعتی دالمک برای گرفتن، بلند کردن و خالی کردن کیسه هایی با وزن ها و مواد مختلف

طراحان کاملا آموزش دیده قادر به  تولید تجهیزات پیشرفته ای هستند که استفاده ارگونومیک اپراتورها از منیپولیتورها را تضمین می کنند.

هر پروژه ای مطابق با دستورالعمل های ارائه شده در بخشنامه 2006/42/EC  در مورد ماشین آلات و بعد از تجزیه و تحلیل دقیق و علمی ریسک ها، توسعه پیدا می کند.

 هر منیپولیتور امنیت و ایمنی اپراتور را تضمین می کند.

ما ایمنی را به عنوان پراهمیت ترین موضوع واساسی ترین مولفه مشترک در تمامی محصولاتی که مطابق با استاندارهای UNI EN و دستورالعمل های EC Atex با تمامی رهنمودها و نشانه های ایمنی تولید می کنیم، در نظر می گیریم. تجزیه و تحلیل عملکرد، طراحی، مطالعه راه حل های مختلف فنی موجود، شبیه سازی و ایجاد نمونه های اولیه، فازهایی در مراحل تولید هستند که دالمک با همکاری نزدیک با مشتری، و کنترل ها و بازبینی های پیوسته در طول پیشرفت پروژه، انجام می دهد.