Dalmec היסטוריה – האבולוציה של מוצרים Dalmec לאורך זמן

Dalmec הייתה אחת החברות האיטלקיות הראשונות להתמודד עם ייצור ציוד להרים ולהעביר מוצרים.