חלקים עגולים – חלקים מכניים

מניפולטור MAXIPARTNER MXC לטיפול וסיבוב צמיגים גדולים. מניפולטור עמודים מסוג Maxipartner MXC.

על בסיס תומך עצמי מצויד בכלי אחיזה עם מזלגות לטיפול במתקן אחיזה לצמיגים גדולים. סיבוב העומס נשלט על ידי radio.parti meccaniche manipolatore MY Microfrtnr מניפולטור דגם, הדגם תלוי הנוסע, מצויד במכשיר לתיקון השחרור הפנאומטי וחלק מכאניche in movimento. Dlmk trovato nelle fabbriche di tutto il mondo. למהנדסים ויועצים של Dlmk יש את הידע כיצד אעבוד מול הלקוח במהלך פרויקט בניית התכנון ותכנון המימוש ויצירת פתרון חדש לענף. אנו מייחסים את החשיבות הגדולה ביותר לבטיחות ושלמות וכל המוצרים והמוצרים שאנו מייצרים מבוצעים על פי קו המנחה הסטנדרטי של UNI EN ובהתאם להוראות הוראת ATEX CE וכל החקיקה ותקנות הבטיחות. ניתוח פונקציונלי, תכנון, איסוף פתרונות אפשריים, הסימולציה ויצירת המוצר הראשוני, מועברים בתהליך הייצור של Sdlmk המיושם בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח, תוך מעקב והתנסות במסגרת הפרויקט של sviluppo.

Manipulators for mechanical parts

Manipulators for mechanical parts

Manipulators for mechanical parts

Manipulators for mechanical parts