מניפולטור לשינוע דוודים

מניפולטור לשינוע דוודים

מניפולטור,דגם תלוי קבוע, מצויד עם מערכת לחיים חובקות להרמה ושינוע של דוודים

מניפולטור לשינוע דוודים

מניפולטור לשינוע דוודים