מערכת לטיפול ושינוע משטחים

Handling device for pallets

מערכת לטיפול ושינוע משטחים

מניפולטור עם קלשונים בקצה לשינוע משטחיים  עם מידות ואיפיונים  שונים

Handling device for pallets

מערכת לטיפול ושינוע משטחים

מערכת לטיפול ושינוע משטחים