צירי הנעה

מאזן לשינוע צירי הנעה
לחיים חובקות מסופקות עם מניפולטור דגם פרטנר, דגם עמוד, מתוכננים לתפיסה אופקית של צירי הנעה
דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך כל הפרויקט החל מבניית הקונספט והתכנון ועד לישום ויצירת פתרון חדש לענף.
אנחנו מיחסים לבטיחות חשיבות עליונה ויסודית וכל המוצרים שאנחנו מייצרים מיוצרים לפי ההנחיות בתקן UNI EN ובהתאמה להוראות EC ATEX וכל חוקי הבטיחות והתקנות. ניתוח פונקציונלי, תכנון, בדיקת הפתרונות האפשריים, סימולציה ויצירת מוצר ראשוני, הינם שלבים בתהליך הייצור שדלמק מיישם בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח, תוך בקרה ובדיקה לכל אורך פיתוח הפרוייקט.

שינוע של תיבות גל ארכובה
מערכת לחיים חובקות מחובר למניפולטור דלמק דגם פוסיבל כבל כפול, דגם עמוד להרמה ושינוע תיבות גל ארכובה
כל מניפולטור הינו ערובה לפתרון, מהצד הפנקציונלי והבטיחותי.
המאזנים של דלמק- מניפולטורים נבנים לפי דרישה , עם תכנון מתוכנן באופן מיוחד, במידות ובמערכת ההרמה להתאים לדרישות הספציפיות של המשתמשים ולתנאי הסביבה המגוונים.