View Mode:

מיכלי פלסטיק

מניפולטור מסוג Partner Equo, גרסה מותקנת על עמודים, מצויד במתקן אחיזת לסתות צביטה לטיפול במיכלים למוצרי מזון, כלי האחיזה מאפשר אחיזה של 1 או 3 מיכלים ממסוע גלילה והצבתם על משטחים.

דלמק מרים קופסאות

דלמק מרים קופסאות -מרים קופסאות קרטון דלמק מרים קופסאות. מניפולטור פרטנר, דגם עמוד, מצויד עם מערכת תפיסה עם כריות ווקום, להרמה ושינוע קופסאות קרטון מקווי אריזה למשטח. הפיקוד נמצא על ידיות טלסקופיות המאפשר לפיקוד תפיסה /שחרור של הקופסאות גם בגובה רב.

קרטון

משנע קרטונים דלמק מניפולטור פרטנר תוצרת דלמק לשינוע קרטונים וקופסאות, דגם מונמך, מותאם עם כריות ווקום, לתפיסה של אריזות קרטון וקופסאות ומתוכנן לעבודה באזור עם תקרה נמוכה. המניפולטור מורכב על בסיס נייד הניתן להזזה על ידי עגלת משטחים.