View Mode:

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים מאזן משקל פניאומטי- מניפולטור לשינוע פחים , דגם פרטנר ,תוצרת דאלמק ,דגם תלוי קבוע, מצויד עם כריות הניתנות לכיוונון , מתוכנן לתפוס ,להרים ,לסובב ולהטות פחים במידות ובמשקלים שונים. Bricks handling Bricks handling

שינוע אריחים

שינוע אריחים הזזת חפצים-אריחים, מניפולטור פרטנר אקו , דגם עמוד , מצויד עם ראש כפול לחיים/כריות ואקום , מתאים לתפיסה ושינוע של אריזות של אריחים במידות ומשקלים שונים. שינוע אריחים שינוע אריחים

פנלים

שינוע פנלים. מניפולטור לשינוע פנלים מניפולטור דגם פרטנר, דגם עמוד, מצויד במערכת תפיסה של כריות ואקום לשינוע לוחות. מיקום כריות הואקום ניתן לכיוון באופן ידני, דבר המאפשר תפיסת לוחות בעלי מימדים שונים. הואקום מיוצר על ידי מחולל ואקום ונטיורי.

זכוכיות

מאזן משקל עם כבל כפול לזכוכיות מניפולטור פוסיבל עמוד, מצויד במערכת כריות ואקום, להרמת לוחות זכוכית מעגלה, ולאחר הטייה פנאומטית, הנחתן על שולחן ולהפך. התופסנית גם מאפשרת סיבוב ידני °360 סביב הציר האופקי. דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך

מוצרי בטון

מערכת הרמה למוצרי בטון מניפולטור פרטנר דגם תלוי נוסע , מסופק תופסנית בצורת לחיים חובקות מתוכנן במיוחד לשינוע ותפיסה מוצרי בטו בעלי צורות , משקלים ומידות שונות .

מוצרי בטון

מערכת הרמה מוצרי בטון מערכות ההרמה של דלמק מצויד עם כריות ואקום המתוכנן במיוחד לשינוע ותפיסה של מוצרי בטון בעלי צורות משקלים ומידות שונות.