View Mode:

דליי מתכת

מערכת כבל כפול לדליי מתכת מערכת עם כבל כפול לדליים. מאזן כבל לשינוע חביות – מניפולטור פניאומטי תוצרת דלמק עם מערכת כבלים כפולה דגם פוסיבל , דגם עמוד לתפיסה ושינוע מקו אריזה למשטח.

דליים

מניפולטור פניאומטי לדליים מניפולטור פניאומטי- מניפולטורים תעשייתים לדליים, דגם פרטנר עמוד, המחובר לפלטה ניידת, הניתנת להזזה על ידי מלגזה, מתוכנן לתפוס ולשנע דליים.