View Mode:

זכוכיות

מאזן משקל עם כבל כפול לזכוכיות מניפולטור פוסיבל עמוד, מצויד במערכת כריות ואקום, להרמת לוחות זכוכית מעגלה, ולאחר הטייה פנאומטית, הנחתן על שולחן ולהפך. התופסנית גם מאפשרת סיבוב ידני °360 סביב הציר האופקי. דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך

זכוכיות של מקרר

שינוע זכוכיות- שינוע זה דלתות זכוכית של מקררים תופסנית כריות ואקום של דלמק בקצה הזרוע של מניפולטור דלמק פרטנר אקו דגם עמוד עם בסיס הנע על מסילה קרקעית לשינוע והטיה ידנית של זכוכיות של מקררים. דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה יש את הידע כיצד לעבוד עם

זכוכיות

מערכת תפיסה לזכוכיות מערכות התפיסה של דלמק מתוכננות במיוחד. מניפולטור פרטנר אקו, דגם עמוד, מסופק עם כריות ואקום לתפיסה וסיבוב ° 360 באופן ידני של דלתות זכוכית תודות לאפשרות ההחלפה של התפסנית, המערכת יכולה לשנע מגוון גדול של זכוכיות, בעלות צורה ומשקלים שונים.

הרמה של זכוכיות

מגבת משקפיים Dalmec מרתק עם מערכת כוסות יניקה התקן רכוב על שותף Equo מניפולטור עבור הרמת וטיפול של משקפיים – windscreens עבור כלי רכב. המכשיר מרתק מאפשר לקטוף את השמשה הקדמית ממוקם אופקית, לאחר נטייה פנאומטית של 90 °, המיקום שלהם אנכית במיכלים מיוחדים.