View Mode:

חלקים מכניים

מאזן משקל עם כבל לשינוע חלקים מכניים מניפולטור פוסיפיל דגם PFF, דגם תלוי קבוע, עם מגנט בקצה לתפיסה של חלקים מכנייםדלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה  יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך כל הפרויקט החל מבניית הקונספט והתכנון ועד לישום ויצירת פתרון חדש לענף.אנחנו מיחסים