View Mode:

דליי מתכת

מערכת כבל כפול לדליי מתכת מערכת עם כבל כפול לדליים. מאזן כבל לשינוע חביות – מניפולטור פניאומטי תוצרת דלמק עם מערכת כבלים כפולה דגם פוסיבל , דגם עמוד לתפיסה ושינוע מקו אריזה למשטח.

חביות

מניפולטור פניאומטי לחביות מניפולטור פרטנר דגם עמוד מצויד בתפסנית כריות ואקום (ונטיורי), לתפיסה של חבית אחת או שתיים ביחד. התופסנית יכולה להפוך את החביות ב-° 180 בעזרת יחידה פניאומטית.

חביות

זרוע הרמה לחביות מניפולטור מקסיפרטנר דגם עמוד מצויד עם לחיים ממרכזות לשינוע של שתי חביות חופפות בו זמנית. התפסנית יכולה להפוך את המטען ב- ° 180 בעזרת יחידה פניאומטית. כושר ההרמה המקסימלי של המניפולטור מקסיפרטנר 900 ק”ג.

דליים

מניפולטור פניאומטי לדליים מניפולטור פניאומטי- מניפולטורים תעשייתים לדליים, דגם פרטנר עמוד, המחובר לפלטה ניידת, הניתנת להזזה על ידי מלגזה, מתוכנן לתפוס ולשנע דליים.

חביות

מניפולטור תעשייתי לחביות מניפולטור תעשייתי לחביות דגם פרטנר ,דגם עמוד, מתוכנן לתפוס ולרוקן חביות במשקל מקסימלי של עד 400 ק”ג. מאפינים : מקסימום כושר הרמה : 400 ק”ג. מקסימום רדיוס עבודה : 4000 מ”מ.מהלך הרמה 2200 מ”מ.

גלילים

מניפולטור איזון משקל אפס ,דגם עמוד , לשינוע גלילים מניפולטור איזון משקל אפס ,עם לחיים לחביקה, מתוכנן להרמה ולשינוע גלילים בעלי צורות משקל ומידות שונות. במיוחד התופסנית מאפשרת לתפוס את הסליל בקוטר החיצוני ולהניחו באריזה.