View Mode:

מיכלי מזון

שינוע ארגונומי של גבינה קל לשימוש, מניפולטורים של דלמק מאפשרים למפעיל לשנע תבניות גבינה , במהירות בדיוק ובדרך בטוחה המניפולטורים של דלמק תפורים ומתוכננים עם מידות ויחידות קצה לתפיסה המתאימה לצרכים המיוחדים ותנאי הסביבה של הלקוח    Download Partner

מיכלי פלסטיק

מניפולטור מסוג Partner Equo, גרסה מותקנת על עמודים, מצויד במתקן אחיזת לסתות צביטה לטיפול במיכלים למוצרי מזון, כלי האחיזה מאפשר אחיזה של 1 או 3 מיכלים ממסוע גלילה והצבתם על משטחים.

גבינה

שינוע ארגונומי של גבינה מניפולטור פניאומטי פרטנר, דגם עמוד, מקובע לבסיס נייד, מצויד בלחיים חובקות לשינוע של תבניות גבינה באזור הניקוי והחיתוך.

קרטון

משנע קרטונים דלמק מניפולטור פרטנר תוצרת דלמק לשינוע קרטונים וקופסאות, דגם מונמך, מותאם עם כריות ווקום, לתפיסה של אריזות קרטון וקופסאות ומתוכנן לעבודה באזור עם תקרה נמוכה. המניפולטור מורכב על בסיס נייד הניתן להזזה על ידי עגלת משטחים.