View Mode:

מיכלי מזון

שינוע ארגונומי של גבינה קל לשימוש, מניפולטורים של דלמק מאפשרים למפעיל לשנע תבניות גבינה , במהירות בדיוק ובדרך בטוחה המניפולטורים של דלמק תפורים ומתוכננים עם מידות ויחידות קצה לתפיסה המתאימה לצרכים המיוחדים ותנאי הסביבה של הלקוח    Download Partner

מיכלי פלסטיק

מניפולטור מסוג Partner Equo, גרסה מותקנת על עמודים, מצויד במתקן אחיזת לסתות צביטה לטיפול במיכלים למוצרי מזון, כלי האחיזה מאפשר אחיזה של 1 או 3 מיכלים ממסוע גלילה והצבתם על משטחים.

ארגזים

מרימי המטענים של דלמק מצויד עם יחידות תפיסה לשינוע של מגוון סוגים של ארזים עם מידות ואיפיונים שונים דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם.

ארגזי פלסטיק

מניפולטור פניאומטי לשינוע ארגזים מניפולטור מצויד עם תופסנית בצורת קלשונים צורניים לשינוע ארגזי פלסטיק המניפולטור מורכב על בסיס נייד למלגזה המאפשר הזזה מהירה להרבה אזורי עבודה.

מערכות הרמה למיכלים – מיכלים

מערכות הרמה למיכלים מניפולטור פרטנר דגם עמוד, מצויד בכריות ואקום לתפיסה של מיכלים בצד החיצוני שלהם. מיקום הכריות ניתן לכיוון המאפשר שינוע של מיכלים במידות שונות. התפסנית מצוידת בידיות טלסקופיות . המניפולטור עומד על בסיס נייד לשינוע על ידי מלגזה בצורה מהירה באזור העבודה.

ארונות מתכת- ארונות חשמל

מניפולטור פניאומטי לארונות מתכת מניפולטור פנאומטי Maxipartner טור רכוב גרסה לטיפול ארונות מתכת גדולים, מצויד כוסות יניקה נוסע כדי להפוך את העומס של 360 מעלות. כוסות היניקה ניתנות להתאמה על מנת לאפשר אחיזה של ארונות בעלי מידות משתנות.

Barrels

איזון אפס לחביות עץ. מערכת אחיזה בלסתות צביטה עם בקרות טלסקופיות משולבות למאזן האפס – מניפולטור Partner Equo, מותקן על עמוד, לטי