View Mode:

סלילי טקסטיל

מניפולטור פוסיפיל לתופי טקסטיל דגם תלוי קבוע המניפולטור מצויד עם יחידת תפיסה עם מנדרל מתרחב לתפיסת גלילים בחור והטיה ידנית ° 90 מאות מניפולטורים תוצרת דלמק בשימוש לשינוע סלילים בתעשיות המובילות בכל העולם. המניפולטורים שלנו מצוידי

דלתות

מערכות תפיסה לדלתות רכב דלמק מתמחה בשינוע מטענים. דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך כל הפרויקט החל מבניית הקונספט והתכנון ועד לישום ויצירת פתרון חדש לענף.