גלילי נייר

מניפולטור Megapartner עבור סלילים, גרסה מותקן עמודה. מניפולטור מצויד הרחבת mandrel כלי עבור מרתק את הליבה של סליל סרוו עזר היצר פנאומטי של 90 מעלות. מאות מניפולטורים Dalmec משמשים לטיפול סלילים בתעשיות המובילות בכל רחבי העולם. אנו לצייד manipulators שלנו עם סוגים שונים של מכשירים מרתק מסוגל להרים, לסובב, להטות סלילים של כל הגדלים והחומרים