View Mode:

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים מאזן משקל פניאומטי- מניפולטור לשינוע פחים , דגם פרטנר ,תוצרת דאלמק ,דגם תלוי קבוע, מצויד עם כריות הניתנות לכיוונון , מתוכנן לתפוס ,להרים ,לסובב ולהטות פחים במידות ובמשקלים שונים. מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים

פנלים

שינוע פנלים. מניפולטור לשינוע פנלים מניפולטור דגם פרטנר, דגם עמוד, מצויד במערכת תפיסה של כריות ואקום לשינוע לוחות. מיקום כריות הואקום ניתן לכיוון באופן ידני, דבר המאפשר תפיסת לוחות בעלי מימדים שונים. הואקום מיוצר על ידי מחולל ואקום ונטיורי.

זכוכיות

מערכת תפיסה לזכוכיות מערכות התפיסה של דלמק מתוכננות במיוחד. מניפולטור פרטנר אקו, דגם עמוד, מסופק עם כריות ואקום לתפיסה וסיבוב ° 360 באופן ידני של דלתות זכוכית תודות לאפשרות ההחלפה של התפסנית, המערכת יכולה לשנע מגוון גדול של זכוכיות, בעלות צורה ומשקלים שונים.

לוחות גבס

שינוע של לוחות גבס מערכת שינוע של לוחות מערכת כריות ואקום ונטיורי מחוברת למניפולטור פרטנר אקו להרמה ושינוע של לוחות גבס בעלי מידות שונות. אפיונים: מקסימום כושר הרמה : 135 ק"ג.- מקסימום רדיוס עבודה : 3100 מ"מ.מהלך הרמה 2250 מ"מ. דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה יש