View Mode:

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים מאזן משקל פניאומטי- מניפולטור לשינוע פחים , דגם פרטנר ,תוצרת דאלמק ,דגם תלוי קבוע, מצויד עם כריות הניתנות לכיוונון , מתוכנן לתפוס ,להרים ,לסובב ולהטות פחים במידות ובמשקלים שונים. Bricks handling Bricks handling

סלילי חוט מתכת

 מאזנים תעשייתים של דלמק לתופי כבלים. מאזן תעשייתי או מניפולטור, דגם עמוד, מתוכנן לשינוע תופי כבלים ממשטח למכונת סלילה. התופסנית עשויה מלחיים לתפיסה בקוטר החיצוני של התוף ומצוידת במערכת פניאומטית להטיה ב- ° 90

ארגזים

מרימי המטענים של דלמק מצויד עם יחידות תפיסה לשינוע של מגוון סוגים של ארזים עם מידות ואיפיונים שונים דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם.

גלילים פלסטיק פילם

 מאזן פניאומטי ,דגם פרטנר, דגם עמוד לשינוע סלילים. מאזן משקל פניאומטי עם כריות ואקום לתפיסה ו -90° הטייה של הגלילים. הואקום מסופק על ידי מחולל ואקום ונטיורי דלמק יכול להציע פתרונות המאפשרים תפעול שוטף ובטוח לאורך זמן