קופסאות

מאזן “0” משקל לקופסאות- מניפולטור פוסיבל מאזן “0” משקל לקופסאות דגם פוסיבל, דגם תלוי נוסע, מתאים לנשיאת מוצרים עד 60 ק”ג, עם מהלך גובה 1800 מ”מ. במקרה זה יחידת הקצה, מחוברת לכבל, תוכננה לשינוע קופסאות. מאות מניפולטורים תוצרת דלמק בשימוש לשינוע קופסאות קרטון בתעשיות המובילות בכל העולם. המניפולטורים שלנו מצוידים עם יחידות קצה שונות המאפשרות

פירים סליל

מניפולטור לנשיאת צירי גלגלים מניפולטור פרטנר דגם עמוד, מצויד ביחידת קצה המתוכננת להחזיק צירי גלילים בקצה. יחידת הקצה מאפשרת לאחוז את הציר ולהכניסו לתוך הליבה של הגליל.