DALMEC משלבת מערכת ניהול עיסקי

 

המדיניות של חברת DALMEC מיושמת דרך ההקמה, התחזוקה והשיפור המתמשך של מערכת הניהול העיסקי, בהתאם לתקן איכות מערכת הניהול UNI EN ISO 9001 ותקן ניהול איכות הסביבה UNI EN ISO 14001

בשנת 2020 שילבנו את מערכת השמירה על הבריאות והבטיחות המקצועית בהתאם לתקן ISO 45001, במטרה לשמור ולקדם את העובדים שלנו