אפיונים עיקרים של מניפולטורים עם כבל

דגםסוגיםMisaligned loadsעומסרדיוסמהלך אנכיצירי סיבוב
Posivelעמוד PVCתלוי קבוע PVF

תלוי נוסע PVS

NOמקס 60 ק”ג מקס 2600 מ”ממקס 1700 מ”מ3
Posifil עמוד   PFC

תלוי קבוע PFF

תלוי נוסע PFS

NOמקס 120 ק”גמקס 3000 מ”ממקס 1800 מ”מ3
Speedyfil

עמוד SPC

תלוי קבוע SPF

תלוי נוסע SPS

NOמקס 80 ק”גמקס 2000 מ”ממקס 2150 מ”מ3
Minipartnerעמוד MPC

תלוי קבוע MPF

תלוי נוסע MPS

NOמקס 80 ק”גמקס 1800 מ”מ1