אפיונים עיקרים של מניפולטורים עם כבל

דגם סוגים Misaligned loads עומס רדיוס מהלך אנכי צירי סיבוב
Posivel עמוד PVCתלוי קבוע PVF

תלוי נוסע PVS

NO מקס 60 ק”ג  מקס 2600 מ”מ מקס 1700 מ”מ 3
Posifil  עמוד   PFC

תלוי קבוע PFF

תלוי נוסע PFS

NO מקס 120 ק”ג מקס 3000 מ”מ מקס 1800 מ”מ 3
Speedyfil

עמוד SPC

תלוי קבוע SPF

תלוי נוסע SPS

NO מקס 80 ק”ג מקס 2000 מ”מ מקס 2150 מ”מ 3
Minipartner עמוד MPC

תלוי קבוע MPF

תלוי נוסע MPS

NO מקס 80 ק”ג מקס 1800 מ”מ 1