Partner Equo

 • מניפולטור עם זרועות קשיחות
550 kg
Partner Equo

תכונות

 • עומס מקסימלי: 550 ק”ג.
 • מקס. רדיוס עבודה: 4000 מ”מ.
 • מקס. מהירות הרמה: 0.5 מטר/שניה
 • מהלך הרמה: 2450מ”מ.
 • מערכת פיקוד : רק אויר
 • אספקה: אויר דחוס – נקי (40 µm ), ללא שימון
 • לחץ עבודה : 7-8 אטמ’
 • טמפרטורת עבודה : 0 עד 45 מעלות צלסיוס
 • רמת רעש:<70 דציבל
 • צריכת אויר: 20-100 ליטר אויר טבעי למחזור עבודה צירי סיבוב:
 • – 360 מעלות ללא הפסקה בציר העמוד וציר התופסנית – 300°ציר האמצעי

ביצוע

 • Atex Column
 • Atex Fixed Overhead
 • Atex Overhead Running
 • Column
 • Fixed Overhead
 • Inox Column
 • Inox Fixed Overhead
 • Inox Overhead Running
 • Overhead Running

מנפולטר תעשייתי פרטנר אקו עם זרועות פרקיות

מניפולטור פניאומטי עם זרועות מפרקיות דגם PARTNER EQUO מצויד בתפסנית מיוחדת, המתאימה לתפוס מוצר, מחוץ למרכז הכובד ביחס לציר האנכי של זרועות המניפולטור. המבנה המודולרי שלו תוכנן לעמוד בפיתול, הנוצר כתוצאה מעובדה זו. בנוסף ישנה אפשרות לשנות את צורת הזרוע הסופית ומידותיה וכך המניפולטור PARTNER PE יכול לעבוד באזורים צרים במיוחד

כיצד פועל המניפולטור
בוכנת אויר הפועלת באויר דחוס, משולבת במערכת מנופים להעברת כח, מאפשרת איזון המטען.
כח הבוכנה נשלט על ידי שני מעגלים פניאומטים : המעגל הראשון שומר את הזרוע מאוזנת ללא מטען, השני מאזן את הזרועות עם המטען.
העובד יכול תמיד לשנות את עומס המטען כדי להשתמש בכח מינימלי על התפסנית או ישר על המטען

 

חיבור קבוע לרצפהפלטת בסיס ניידת למלגזהפלטת בסיס ניידת לעגלת משטחים
Base normaleBasamento carrello elevatoreBasamento transpallet

Basamento autostabile manuale

פלטת בסיס אינטגרלית ניידת ידניתעגלת בסיס נעה על מסילה על הרצפהמערכת הנעה השקועה ברצפה

חיבור עילי קבוע
המניפולטור הפניאומטי PARTNER PS דגם תלוי משאיר את רצפת האולם נקיה מהפרעות
פלאנג המניפולטור מסופק עם חורים לעיגון עם ברגים לפלטה בתקרה או להכנה אחרת .
כל התנועות חופשיות ונעשות במינימום מאמץ בהפעלת כח קלה של המפעיל על התפסנית או על המטען

 

 

עגינה
המניפולטור מסופק עם עגלה עילית, הנעה על מערכת מסילות תלוייה.
מערכת המסילות
המסילה מורכבת משני פרופילי אלומיניום בצורת U פנים אל פנים, המחוברים ומחוזקים על ידי צלעות רוחב עיליות המתחברות לפרופילים ובהן נקודות התליה למבנה. בקצה המסילות נמצאים בולמים לעצירת העגלה. כל חיבורי המסילה נעשים על ידי ברגים לצורך הרכבה קלה.עגינה
חיבור מערכת המסילות לקונסטרוקציה העילית נעשית על ידי מוטות הברגה ומסגרות תליה.

 

 

מסמכים