Posifil

 • מניפולטור עם כבל כפול -פוסיפיל
140 kg
Posifil

תכונות

 • עומס מקסימלי: 140 ק”ג.
 • מקס. רדיוס עבודה: 3000 מ”מ.
 • מהלך הרמה: 1800מ”מ.
 • לחץ עבודה : 7-8 אטמ’
 • מערכת פיקוד : רק אויר
 • אספקה: אויר דחוס – נקי (40 µm ), ללא שימון
 • רמת רעש:<70 דציבל
 • מקס. מהירות הרמה: 0.5 מטר/שניה
 • טמפרטורת עבודה : 0 עד 45 מעלות צלסיוס
 • צריכת אויר: 20-100 ליטר אויר טבעי למחזור עבודה צירי סיבוב:
 • – 360 מעלות ללא הפסקה בציר העמוד וציר התופסנית – 315°ציר האמצעיRotations: – constant 360° on the column and tooling axis - 300° on the intermediate axis

ביצוע

 • Atex Column
 • Atex Fixed Overhead
 • Atex Overhead Running
 • Column
 • Fixed Overhead
 • Inox Column
 • Inox Fixed Overhead
 • Inox Overhead Running
 • Overhead Running

מניפולטור עם כבל כפול -פוסיפיל PF
פוסיפל PF עם מערכת כבלים כפולה, יכול להיות מסופק עם תופסניות פשוטות, המאפשר שינוע מטענים במשקלים קלים במצב של איזון משקלי בכל הכיוונים. המבנה היחודי של הזרוע הכפולה וציר סיבוב מרכזי עושה את האחיזה והזזה קלה ומדויקת באזור העבודה.


כיצד פועל המניפולטור
בוכנת אויר הפועלת באויר דחוס, משולבת במערכת כבלים להעברת כח, מאפשרת איזון המטען.
כח הבוכנה נשלט על ידי שני מעגלים פניאומטים : המעגל הראשון שומר את הזרוע מאוזנת ללא מטען, השני מאזן את הזרועות עם המטען.
העובד יכול תמיד לשנות את עומס המטען כדי להשתמש בכח מינימלי על התפסנית או ישר על המטען

 

חיבור קבוע לרצפהפלטת בסיס ניידת למלגזהפלטת בסיס ניידת לעגלת משטחים
Base normaleBasamento carrello elevatoreBasamento transpallet

Basamento autostabile manuale

פלטת בסיס אינטגרלית ניידת ידניתעגלת בסיס נעה על מסילה על הרצפהמערכת הנעה השקועה ברצפה

חיבור עילי קבוע
המניפולטור הפניאומטי דגם תלוי משאיר את רצפת האולם נקיה מהפרעות
פלאנג המניפולטור מסופק עם חורים לעיגון עם ברגים לפלטה בתקרה או להכנה אחרת .
כל התנועות חופשיות ונעשות במינימום מאמץ בהפעלת כח קלה של המפעיל על התפסנית או על המטען

 

 

עגינה
המניפולטור מסופק עם עגלה עילית, הנעה על מערכת מסילות תלוייה.
מערכת המסילות
המסילה מורכבת משני פרופילי אלומיניום בצורת U פנים אל פנים, המחוברים ומחוזקים על ידי צלעות רוחב עיליות המתחברות לפרופילים ובהן נקודות התליה למבנה. בקצה המסילות נמצאים בולמים לעצירת העגלה. כל חיבורי המסילה נעשים על ידי ברגים לצורך הרכבה קלה.עגינה
חיבור מערכת המסילות לקונסטרוקציה העילית נעשית על ידי מוטות הברגה ומסגרות תליה.

 

 

מסמכים