SlideMAXIPARTNER EQUO MEC MEF MES
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PNEUMATIC MANIPULATORS MAXIPARTNER EQUO

Maxipartner

עומס מקסימלי: 900 ק”ג.
מקס. רדיוס עבודה: 4500 מ”מ.
מקס מהירות הרמה : 0.5 מטר/שניה
גובה הרמה : 2200 מ”מ.
מערכת פיקוד : רק אויר
אספקה: אויר דחוס – נקי (40 µm ), ללא שימון
לחץ עבודה : 7-8 אטמ’
טמפרטורת עבודה : 0 עד 45 מעלות צלסיוס
רמת רעש:<70 דציבל
צריכת אויר: 100-400 ליטר אויר טבעי למחזור עבודה
צירי סיבוב:
– בציר העמוד וציר התופסנית  360°  ללא הפסקה
– בציר האמצעי 300°


 

icona PDF Download pdf catalogue Maxipartner


מניפולטור עם זרועות בעלות מפרקים MAXIPARTNER EQUO ME
מניפולטור פניאומטי עם זרועות מפרקיות דגם MAXIPATNER EQUO ME מצויד באביזר קצה מיוחד , המתאים לשאת משקלים כבדים (900 ק”ג) וכן לאחוז מטענים מחוץ למרכז הכובד, בכל הכיוונים, מאפשר לעובד לעבוד עם מינימום מאמץ ובצורה ארגונומית ובטוחה.

המבנה הצנום והחזק מבטל את אפקט ה”סחיפה”

כיצד פועל המניפולטור
בוכנת אויר הפועלת באויר דחוס, משולבת במערכת מנופים להעברת כח, מאפשרת איזון המטען.
כח הבוכנה נשלט על ידי שני מעגלים פניאומטים : המעגל הראשון שומר את הזרוע מאוזנת ללא מטען, השני מאזן את הזרועות עם המטען.
העובד יכול תמיד לשנות את עומס המטען על ידי ידית הרמה (ג’ויסטיק)


שיטות האיזון השונות

ידית הרמה/הורדה (ג’ויסטיק)
היא מאפשרת להרים ולשנע את המטען במהירות, בדיוק ובצורה ישרה , ללא שום כיוונונים, בהפעלה פשוטה של ידית ההפעלה
ידית הרמה/לחצן איזון אוטומטי
מאפשרת לאזן אוטומטית את המטען על ידי לחצן לאחר הרמת המטען עם ידית ההרמה. ללא מטען התפסנית מאוזנת.

MAXIPARTNER  דגם עמוד

MAXIPARTNER דגם תלוי קבוע

דגם תלוי נוסע MAXIPARTNER

Maxipartner Maxipartner Maxipartner
דגמי המכונה:
* בסיס קבוע לרצפה
* בסיס נייד הניתן להזזה על ידי מלגזה
* בסיס נייד הניתן להזזה על ידי עגלת משטחים
* בסיס נייד הניתן להזזה על ידי עגלת משטחים ידנית קבועה
* הנעה על מסילה על הרצפה
*הנעה על מסילה שקועה ברצפה
חיבור לפלאנג

המניפולטור הפניאומטי MAXIPARTNER דגם תלוי משאיר את רצפת האולם נקיה מהפרעות
פלאנג המניפולטור מסופק עם חורים לעיגון עם ברגים לפלטה בתקרה או להכנה אחרת
כל התנועות חופשיות ונעשות במינימום מאמץ בהפעלת כח קלה של המפעיל על התפסנית או על המטען

עגינה
המניפולטור מסופק עם עגלה עילית הנעה על מערכת מסילות תלויות
מערכת המסילות
המסילה מורכבת משני פרופילי אלומיניום בצורת U פנים אל פנים, המחוברים ומחוזקים על ידי צלעות רוחב עיליות המתחברות לפרופילים ובהן נקודות התליה למבנה. בקצה המסילות נמצאים בולמים לעצירת העגלה. כל החיבורי המסילה נעשים על ידי ברגים לצורך הרכבה קלה.
חיבור המסילה למבנה או לקונסטרוקציה העילית
חיבור מערכת המסילות לקונסטרוקציה העילית נעשית על ידי מוטות הברגה ומסגרות תליה.

מערכות עגינה לרצפה, למניפולטור דגם עמוד

חיבור קבוע לרצפה
פלטת בסיס ניידת למלגזה
פלטת בסיס ניידת לעגלת משטחים
פלטת בסיס אינטגרלית ניידת ידנית
עגלת בסיס נעה על מסילה על הרצפה
מערכת הנעה השקועה ברצפה
Base normale Basamento carrello elevatore Basamento transpallet
פלטת הבסיס של העמוד מסופקת עם חורים לחיבור לרצפה עם ברגים ודיבלים העמוד מחובר לפלטה כבדה בהתאם לחישוב המומנטים הפועלים על המניפולטור. ניתן לשנע את הבסיס עם המניפולטור, באמצעות מלגזה לאזורי עבודה שונים
העמוד מחובר לפלטה כבדה בהתאם לחישוב המומנטים הפועלים על המניפולטור. ניתן לשנע את הבסיס עם המניפולטור, באמצעות עגלת משטחים לאזורי עבודה שונים
בסיס נייד אינטגרלי המאפשר הזזה ידנית של המניפולטור לאזורי עבודה שונים. הגלגלים הקדמיים עולים ויורדים הידראולית.
עגלה המחוברת לפלטת הבסיס מתאימה לנוע על מסילה בעלת 2 פסים, מורכבת משתי פלטות פלדת אלחלד המקובעות על הרצפה. פלטת הבסיס ממונעת ומסופקת עם מערכת נעילת חרום לאבטחה
המניפולטור קבוע על עגלה הנעה על מסילה הבנוייה משני פרופילי אלומיניום בצורת U פנים אל פנים, המערכת מסופקת עם מערכת התומכת במסילה ומפולסת לגובה הרצפה. הפתרון מתאים לדגם רץ על הרצפה ואינו מהווה הפרעה או מכשול למעבר מלגזה, עגלה והולכי רגל.

דגם מוגן התפוצצות לפי תקן ATEX

המניפולטור הפניאומטי של דלמק יכול להיות מסופק מוגן התפוצצות בתקן ATEX , מתאים להתקנה על המניפולטור באזור מוגן התפוצצות בדרגה 1 או 2 .
כולל גם המניפולטור לנשיאת שקים או קרטונים המסופק עם משאבה חשמלית.
האישור נעשה במפעל דלמק על ידי מהנדס מטעם גוף המאושר למתן אישור זה, בהתאם להוראות תקן ATEX לפי נספח IX  2014/34/EU המבטיח עמידה מלאה בהוראות התקן.