SlideMEGAPARTNER MGF MGC
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PNEUMATIC MANIPULATORS MEGAPARTNER
Maxipartner

 
עומס מקסימלי: 1500 ק”ג.
מקס. רדיוס עבודה: 5000 מ”מ.

גובה הרמה: 3050מ”מ.
מערכת פיקוד : רק אויר
אספקה: אויר דחוס – נקי (40 µm ), ללא שימון
לחץ עבודה : 7-8 אטמ’
טמפרטורת עבודה : 0 עד 45 מעלות צלסיוס
רמת רעש:<70 דציבל
צריכת אויר: 100-600 ליטר אויר טבעי למחזור עבודה
צירי סיבוב:
– בציר העמוד וציר התופסנית  360°  ללא הפסקה
– בציר האמצעי 300°


 

icona PDFDownload pdf catalogue Megapartner


מניפולטור עם זרועות בעלות מפרקים MEGAPARTNER MG

מניפולטור פניאומטי עם זרועות מפרקיות דגם MEGAPATNER MX מצויד באביזר קצה מיוחד , המתאים לשאת משקלים כבדים (1500 ק”ג) וכן לאחוז מטענים מחוץ למרכז הכובד, בכל הכיוונים, מאפשר לעובד לעבוד עם מינימום מאמץ ובצורה ארגונומית ובטוחה.

מניפולטור עם זרועות בעלות מפרקים MEGAPARTNER MG

כיצד פועל המניפולטור
בוכנת אויר הפועלת באויר דחוס, משולבת במערכת מנופים להעברת כח, מאפשרת איזון המטען.
כח הבוכנה נשלט על ידי שני מעגלים פניאומטים : המעגל הראשון שומר את הזרוע מאוזנת ללא מטען, השני מאזן את הזרועות עם המטען.
העובד יכול תמיד לשנות את עומס המטען על ידי ידית הרמה (ג’ויסטיק)


שיטות האיזון השונות

ידית הרמה/הורדה (ג’ויסטיק)
היא מאפשרת להרים ולשנע את המטען במהירות, בדיוק ובצורה ישרה , ללא שום כיוונונים, בהפעלה פשוטה של ידית ההפעלה

ידית הרמה/לחצן איזון אוטומטי
מאפשרת לאזן  את המטען על ידי לחצן לאחר הרמת המטען עם ידית ההרמה.

MEGAPARTNER דגם עמוד

MEGAPARTNER  דגם תלוי קבוע

דגמי המכונה:
* בסיס קבוע לרצפה
חיבור לפלאנג
המניפולטור הפניאומטי PARTNER דגם תלוי משאיר את רצפת האולם נקיה מהפרעות
פלאנג המניפולטור מסופק עם חורים לעיגון עם ברגים לפלטה בתקרה או להכנה אחרת
כל התנועות חופשיות ונעשות במינימום מאמץ בהפעלת כח קלה של המפעיל על התפסנית או על המטע