TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PNEUMATIC MANIPULATORS MINIPARTNER

80 Kg

מיניפרטנר
מקס. מהירות הרמה
: 0.5 מטר/שניה

מהלך הרמה: 1800 מ”מ.
מערכת פיקוד : רק אויר
אספקה: אויר דחוס – נקי (40 µm ), ללא שימון
לחץ עבודה : 7-8 אטמ’
טמפרטורת עבודה : 0 עד 45 מעלות צלסיוס
רמת רעש:<70 דציבל
צריכת אויר: 10-20 ליטר אויר טבעי למחזור עבודה
ציר סיבוב:  360°  ללא הפסקה

Model MPS Plus 6
מקס. כושר הרמה 220ק”ג.-( 170 ק”ג.פלוס 8)

מקס. מהירות הרמה: 0.5 מטר/שניה
מהלך הרמה: 2000 מ”מ.
מערכת פיקוד : רק אויר
אספקה
: אויר דחוס – נקי (40 µm ), ללא שימון

לחץ עבודה : 7-8 אטמ
טמפרטורת עבודה
: 0 עד 45 מעלות צלסיוס

רמת רעש:<70 דציבל
צריכת אויר: 80-20 ליטר אויר טבעי למחזור עבודה
ציר סיבוב
:  360°  ללא הפסקה


 

icona PDFDownload pdf catalogue Minipartner

 


מניפולטור מיניפרטנר עם כבל כפול

מניפלטור פניאומטי מיניפרטנר עם כבל כפול, מסופק עם תופסנית פשוטה ,מאפשר להרים משקלים קלים במצב של איזון משקל באזור העבודה. התופסנית מחוברת ליחידת האיזון על ידי שני כבלי מתכת בלתי תלוים להבטיח מקסימום בטחון. בדר”כ דגם תלוי עם מערכת מסילה כפולה , פתרון זה מאפשר הזזה קלה כדאי לכסות שטח עבודה גדול.

כיצד פועל המניפולטור
בוכנת אויר הפועלת באויר דחוס, משולבת במערכת מנופים להעברת כח, מאפשרת איזון המטען.
כח הבוכנה נשלט על ידי שני מעגלים פניאומטים : המעגל הראשון שומר את הזרוע מאוזנת ללא מטען, השני מאזן את הזרועות עם המטען.
העובד יכול תמיד לשנות את עומס המטען כדי להשתמש בכח מינימלי על התפסנית או ישר על המטען


 

מיניפרטנר דגם תלוי נוסע

עיגון
המניפולטור מסופק עם עגלות עליונות, הנוסעות במערכת מסילות. מערכת המסילות: מערכת המסילות מורכבת משני חלקים עיקריים, מסילת גשר בודדת, עשוייה פרופיל מעורגל מיוחד, עם עגלות להסעה ידנית במסילות, ועם מערכת אספקת אויר דחוס ספירלית. מסילה כפולה, מורכבת משתי מסילות עשויות פרופיל מתכת מעורגל קר, יחד עם מסגרות תלייה בערך כל 2500 מ”מ עם בולמים בקצוות.
Suspension on the support structureתלית המסילה על המבנה העילי נעשה בעזרת מוטות הברגה וחבקים

דגם מוגן התפוצצות לפי תקן ATEX

המניפולטור הפניאומטי של דלמק יכול להיות מסופק מוגן התפוצצות בתקן ATEX , מתאים להתקנה על המניפולטור באזור מוגן התפוצצות בדרגה 1 או 2 .

האישור נעשה במפעל דלמק על ידי מהנדס מטעם גוף המאושר למתן אישור זה,  לפי נספח IX  94/9/EC-ATEX המבטיח עמידה מלאה בהוראות התקן.


שיטות האיזון השונות

פרה-סלקטור – קביעת האיזון מראש
מאפשר קביעה מראש של לחץ האיזון במידה והמשקלים משתנים. מצוייד בפלטה ומחוג, על הפלטה ניתן לסמן את לחץ האיזון הדרוש
ידית הרמה/הורדה (ג’ויסטיק)
היא מאפשרת להרים ולשנע את המטען במהירות, בדיוק ובצורה ישרה , ללא שום כיוונונים, בהפעלה פשוטה של ידית ההפעלה
איזון אוטומטי
מאפשרת איזון אוטומטי של המטען, ללא כיוונונים, ברגע שתופסים את המוצר.