SlidePARTNER EQUO PEC PEF PES
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PNEUMATIC MANIPULATORS PARTNER EQUO

PARTNER-EQUO_2

עומס מקסימלי: 550 ק”ג.
מקס. רדיוס עבודה: 4000 מ”מ.
מקס. מהירות הרמה: 0.5 מטר/שניה
מהלך הרמה: 2450מ”מ.
מערכת פיקוד : רק אויר
אספקה: אויר דחוס – נקי (40 µm ), ללא שימון
לחץ עבודה : 7-8 אטמ’
טמפרטורת עבודה : 0 עד 45 מעלות צלסיוס
רמת רעש:<70 דציבל

צריכת אויר: 20-100 ליטר אויר טבעי למחזור עבודה
צירי סיבוב:

– 360 מעלות ללא הפסקה בציר העמוד וציר התופסנית
– 300°ציר האמצעי

icona PDF Download pdf catalogue Partner_pe_en


מנפולטר תעשייתי פרטנר אקו עם זרועות פרקיות

מניפולטור פניאומטי עם זרועות מפרקיות דגם PARTNER EQUO מצויד בתפסנית מיוחדת, המתאימה לתפוס מוצר, מחוץ למרכז הכובד ביחס לציר האנכי של זרועות המניפולטור. המבנה המודולרי שלו תוכנן לעמוד בפיתול, הנוצר כתוצאה מעובדה זו. בנוסף ישנה אפשרות לשנות את צורת הזרוע הסופית ומידותיה וכך המניפולטור PARTNER PE יכול לעבוד באזורים צרים במיוחד

 

כיצד פועל המניפולטור
בוכנת אויר הפועלת באויר דחוס, משולבת במערכת מנופים להעברת כח, מאפשרת איזון המטען.
כח הבוכנה נשלט על ידי שני מעגלים פניאומטים : המעגל הראשון שומר את הזרוע מאוזנת ללא מטען, השני מאזן את הזרועות עם המטען.
העובד יכול תמיד לשנות את עומס המטען כדי להשתמש בכח מינימלי על התפסנית או ישר על המטען

 


שיטות האיזון השונות

פרה-סלקטור – קביעת האיזון מראש
מאפשר קביעה מראש של לחץ האיזון במידה והמשקלים משתנים. מצוייד בפלטה ומחוג, על הפלטה ניתן לסמן את לחץ האיזון הדרוש

ידית הרמה/הורדה (ג’ויסטיק)
היא מאפשרת להרים ולשנע את המטען במהירות, בדיוק ובצורה ישרה , ללא שום כיוונונים, בהפעלה פשוטה של ידית ההפעלה

ידית הרמה/לחצן איזון אוטומטי
מאפשרת לאזן אוטומטית את המטען על ידי לחצן לאחר הרמת המטען עם ידית ההרמה. ללא מטען התפסנית מאוזנת

איזון אוטומטי
מאפשרת איזון אוטומטי של המטען, ללא כיוונונים, ברגע שתופסים את המוצר.

PARTNER PE דגם עמוד PARTNER PE דגם תלוי קבוע PARTNER PE דגם תלוי נוסע
דגמי המכונה:
* בסיס קבוע לרצפה
* בסיס נייד הניתן להזזה על ידי מלגזה          * בסיס נייד הניתן להזזה על ידי עגלת משטחים
* בסיס נייד הניתן להזזה על ידי עגלת משטחים ידנית קבועה
* הנעה על מסילה על הרצפה
* הנעה על מסילה שקועה ברצפה
חיבור לפלאנג
המניפולטור הפניאומטי PARTNER דגם תלוי משאיר את רצפת האולם נקיה מהפרעות
פלאנג המניפולטור מסופק עם חורים לעיגון עם ברגים לפלטה בתקרה או להכנה אחרת
כל התנועות חופשיות ונעשות במינימום מאמץ בהפעלת כח קלה של המפעיל על התפסנית או על המטע
עגינה
המניפולטור מסופק עם עגלה עילית הנעה על מערכת מסילות תלויות
מערכת המסילות
המסילה מורכבת משני פרופילי אלומיניום בצורת U פנים אל פנים, המחוברים ומחוזקים על ידי צלעות רוחב עיליות המתחברות לפרופילים ובהן נקודות התליה למבנה. בקצה המסילות נמצאים בולמים לעצירת העגלה. כל החיבורי המסילה נעשים על ידי ברגים לצורך הרכבה קלה.
חיבור המסילה למבנה או לקונסטרוקציה העיליתחיבור מערכת המסילות לקונסטרוקציה העילית נעשית על ידי מוטות הברגה ומסגרות תליה.

מערכות עגינה לרצפה, למניפולטור דגם עמוד

חיבור קבוע לרצפה
פלטת בסיס ניידת למלגזה
פלטת בסיס ניידת לעגלת משטחים
פלטת בסיס אינטגרלית ניידת ידנית
עגלת בסיס נעה על מסילה על הרצפה
מערכת הנעה השקועה ברצפה
Base normale Basamento carrello elevatore Basamento transpallet
פלטת הבסיס של העמוד מסופקת עם חורים לחיבור לרצפה עם ברגים ודיבלים.
העמוד מחובר לפלטה כבדה בהתאם לחישוב המומנטים הפועלים על המניפולטור. ניתן לשנע את הבסיס עם המניפולטור, באמצעות מלגזה לאזורי עבודה שונים
העמוד מחובר לפלטה כבדה בהתאם לחישוב המומנטים הפועלים על המניפולטור. ניתן לשנע את הבסיס עם המניפולטור, באמצעות עגלת משטחים לאזורי עבודה שונים
בסיס נייד אינטגרלי המאפשר הזזה ידנית של המניפולטור לאזורי עבודה שונים. הגלגלים הקדמיים עולים ויורדים הידראולית.
עגלה המחוברת לפלטת הבסיס מתאימה לנוע על מסילה בעלת 2 פסים, מורכבת משתי פלטות פלדת אלחלד המקובעות על הרצפה. פלטת הבסיס ממונעת ומסופקת עם מערכת נעילת חרום לאבטחה.
המניפולטור קבוע על עגלה הנעה על מסילה הבנוייה משני פרופילי אלומיניום בצורת U פנים אל פנים, המערכת מסופקת עם מערכת התומכת במסילה ומפולסת לגובה הרצפה. הפתרון מתאים לדגם רץ על הרצפה ואינו מהווה הפרעה או מכשול למעבר מלגזה, עגלה והולכי רגל.

דגם פלדת אל-חלד

דלמק יכול לייצר את המניפולטור PARTNER כולו מפלדת אל-חלד
המניפולטור ויחידת הקצה לתפיסה נבנה לפי דרישות הפרויקט בידיעה של הצורך לנקיון. משמש בתעשיית התרופות – מזון – בתעשיה הכימית ובסביבה סטרילית.
הגוף מיוצר מפלדת אל-חלד  AISI 304 עם חלק מהרכיבים מ- AISI 420/421. הריתוך נעשה בשימוש בשיטות MAG ו-MIG בסביבת גז אינרטי. הריתוכים העיקריים מושחזים ומוחלקים מנקודת מבט אסטטית ופונקציונלית. המשטחים הנראים לעין מלוטשים עם פוליש ומברשת.
המניפולטור מנירוסטה, יחד עם התפסנית, מתאים לשינוע ואחיזה של מטענים מסוגים שונים.


דגם מוגן התפוצצות לפי תקן ATEX
המניפולטור הפניאומטי של דלמק יכול להיות מסופק מוגן התפוצצות בתקן ATEX , מתאים להתקנה על המניפולטור באזור מוגן התפוצצות בדרגה 1 או 2.
כולל גם המניפולטור לנשיאת שקים או קרטונים המסופק עם משאבה חשמלית.
האישור נעשה במפעל דלמק על ידי מהנדס מטעם גוף המאושר למתן אישור זה, בהתאם להוראות תקן ATEX לפי נספח IX  2014/34/EU המבטיח עמידה מלאה בהוראות התקן.