פירים סליל

מניפולטור לנשיאת צירי גלגלים מניפולטור פרטנר דגם עמוד, מצויד ביחידת קצה המתוכננת להחזיק צירי גלילים בקצה. יחידת הקצה מאפשרת לאחוז את הציר ולהכניסו לתוך הליבה של הגליל.