View Mode:

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים מאזן משקל פניאומטי- מניפולטור לשינוע פחים , דגם פרטנר ,תוצרת דאלמק ,דגם תלוי קבוע, מצויד עם כריות הניתנות לכיוונון , מתוכנן לתפוס ,להרים ,לסובב ולהטות פחים במידות ובמשקלים שונים. מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים

מאזן פניאומטי תוצרת דאלמק לפחים מאזן משקל פניאומטי- מניפולטור לשינוע פחים , דגם פרטנר ,תוצרת דאלמק ,דגם תלוי קבוע, מצויד עם כריות הניתנות לכיוונון , מתוכנן לתפוס ,להרים ,לסובב ולהטות פחים במידות ובמשקלים שונים. Bricks handling Bricks handling

מניפולטור עם כריות ואקום לזכוכיות

מניפולטור לשינוע זכוכיות מניפולטור דגם עמוד , מצויד בתופסנית -מערכת כריות ואקום להרמה ושינוע של לוחות זכוכית-לרכבים.יחידת התפיסה מאפשרת הרמה של הזכוכית הממקומת אופקית ולאחר מכן  הטיה  פניאומטית ב- 90 מעלות ומ

מיכלי פלסטיק

מניפולטור מסוג Partner Equo, גרסה מותקנת על עמודים, מצויד במתקן אחיזת לסתות צביטה לטיפול במיכלים למוצרי מזון, כלי האחיזה מאפשר אחיזה של 1 או 3 מיכלים ממסוע גלילה והצבתם על משטחים.