View Mode:

חביות

מניפולטור פניאומטי לחביות מניפולטור פרטנר דגם עמוד מצויד בתפסנית כריות ואקום (ונטיורי), לתפיסה של חבית אחת או שתיים ביחד. התופסנית יכולה להפוך את החביות ב-° 180 בעזרת יחידה פניאומטית.

חביות

זרוע הרמה לחביות מניפולטור מקסיפרטנר דגם עמוד מצויד עם לחיים ממרכזות לשינוע של שתי חביות חופפות בו זמנית. התפסנית יכולה להפוך את המטען ב- ° 180 בעזרת יחידה פניאומטית. כושר ההרמה המקסימלי של המניפולטור מקסיפרטנר 900 ק”ג.

רדיאטורים – מזגנים

מערכות תפיסה לרדיאטורים-מזגנים דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועצי ה יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך כל הפרויקט החל מבניית הקונספט והתכנון ועד לישום ויצירת פתרון חדש לענף

מבודדים

זרוע הרמה עבור מבודדי חשמל זרוע הרמה – מניפולטור מקסיפרטנר דגם עמוד מצויד עם לחיים ממרכזות לשינוע מבודדים בקטרים ובמשקלים שונים. התופסנית יכולה להטות ב- ° 90 את המטען בעזרת יחידה פניאומטית המניפולטור יכול להיות מסופק עם מנוע לסיבוב סביב ציר העמוד, דבר המקל את התפעול בעת הזזה האופקית של

גלגלי שיניים

מניפולטור פנאומטי לעיבוד הילוכים. מניפולטור שותף, עמודה רכוב, עם נוסע פנאומטי לקטיף רכיבים מכניים סיבוב ידני אותם דרך 180 מעלות, המוקדש לשעבוד של הכלי המכונה.

ארונות מתכת- ארונות חשמל

מניפולטור פניאומטי לארונות מתכת מניפולטור פנאומטי Maxipartner טור רכוב גרסה לטיפול ארונות מתכת גדולים, מצויד כוסות יניקה נוסע כדי להפוך את העומס של 360 מעלות. כוסות היניקה ניתנות להתאמה על מנת לאפשר אחיזה של ארונות בעלי מידות משתנות.