View Mode:

דלמק מרים קופסאות

דלמק מרים קופסאות -מרים קופסאות קרטון דלמק מרים קופסאות. מניפולטור פרטנר, דגם עמוד, מצויד עם מערכת תפיסה עם כריות ווקום, להרמה ושינוע קופסאות קרטון מקווי אריזה למשטח. הפיקוד נמצא על ידיות טלסקופיות המאפשר לפיקוד תפיסה /שחרור של הקופסאות גם בגובה רב.

מוצרי בטון

מערכת הרמה למוצרי בטון מניפולטור פרטנר דגם תלוי נוסע , מסופק תופסנית בצורת לחיים חובקות מתוכנן במיוחד לשינוע ותפיסה מוצרי בטו בעלי צורות , משקלים ומידות שונות .

מוצרי בטון

מערכת הרמה מוצרי בטון מערכות ההרמה של דלמק מצויד עם כריות ואקום המתוכנן במיוחד לשינוע ותפיסה של מוצרי בטון בעלי צורות משקלים ומידות שונות.

מערכות הרמה למיכלים – מיכלים

מערכות הרמה למיכלים מניפולטור פרטנר דגם עמוד, מצויד בכריות ואקום לתפיסה של מיכלים בצד החיצוני שלהם. מיקום הכריות ניתן לכיוון המאפשר שינוע של מיכלים במידות שונות. התפסנית מצוידת בידיות טלסקופיות . המניפולטור עומד על בסיס נייד לשינוע על ידי מלגזה בצורה מהירה באזור העבודה.