View Mode:

דליי מתכת

מערכת כבל כפול לדליי מתכת מערכת עם כבל כפול לדליים. מאזן כבל לשינוע חביות – מניפולטור פניאומטי תוצרת דלמק עם מערכת כבלים כפולה דגם פוסיבל , דגם עמוד לתפיסה ושינוע מקו אריזה למשטח.

זכוכיות

מאזן משקל עם כבל כפול לזכוכיות מניפולטור פוסיבל עמוד, מצויד במערכת כריות ואקום, להרמת לוחות זכוכית מעגלה, ולאחר הטייה פנאומטית, הנחתן על שולחן ולהפך. התופסנית גם מאפשרת סיבוב ידני °360 סביב הציר האופקי. דלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך

תיבות גל ארכובה

מאזן לשינוע תיבות גל ארכובה מערכת לחיים חובקות מחובר למניפולטור דלמק דגם פוסיבל כבל כפול, דגם עמוד להרמה ושינוע תיבות גל ארכובה דלמק מציג מגוון רחב של פתרונות שונים המאפשר הרמה של מוצרים השוקלים מ 10 עד 1500 ק”ג.