View Mode:

פנלים

שינוע פנלים. מניפולטור לשינוע פנלים מניפולטור דגם פרטנר, דגם עמוד, מצויד במערכת תפיסה של כריות ואקום לשינוע לוחות. מיקום כריות הואקום ניתן לכיוון באופן ידני, דבר המאפשר תפיסת לוחות בעלי מימדים שונים. הואקום מיוצר על ידי מחולל ואקום ונטיורי.

ארגזי פלסטיק

מניפולטור פניאומטי לשינוע ארגזים מניפולטור מצויד עם תופסנית בצורת קלשונים צורניים לשינוע ארגזי פלסטיק המניפולטור מורכב על בסיס נייד למלגזה המאפשר הזזה מהירה להרבה אזורי עבודה.

מוצרי גומי

אפס איזון גומי מניפולטור מצויד עם כוסות היניקה מתכווננת לקטוף ומיקום גיליונות גומי. המניפולטורים הפנאומטיים שלנו, מעוצבים ומיוצרים על פי תנועות ספציפיות, נלמדים על הצרכים התפקודיים של תהליכי הייצור של כל לקוח בנפרד.