View Mode:

מיכלי מזון

שינוע ארגונומי של גבינה קל לשימוש, מניפולטורים של דלמק מאפשרים למפעיל לשנע תבניות גבינה , במהירות בדיוק ובדרך בטוחה המניפולטורים של דלמק תפורים ומתוכננים עם מידות ויחידות קצה לתפיסה המתאימה לצרכים המיוחדים ותנאי הסביבה של הלקוח    Download Partner