View Mode:

סלילי טקסטיל

מניפולטור פוסיפיל לתופי טקסטיל דגם תלוי קבוע המניפולטור מצויד עם יחידת תפיסה עם מנדרל מתרחב לתפיסת גלילים בחור והטיה ידנית ° 90 מאות מניפולטורים תוצרת דלמק בשימוש לשינוע סלילים בתעשיות המובילות בכל העולם. המניפולטורים שלנו מצוידי

מוצרי בטון

מערכת הרמה למוצרי בטון מניפולטור פרטנר דגם תלוי נוסע , מסופק תופסנית בצורת לחיים חובקות מתוכנן במיוחד לשינוע ותפיסה מוצרי בטו בעלי צורות , משקלים ומידות שונות .

צירים לנשיאת גלילים

מניפולטור פרטנר דגם תלוי נוסע לצירים נושאי סלילים מניפולטור עם תופסנית פניאומטית לאחיזה והטיה של צירים המניפולטור מצוייד ביחידת תפיסה עם לחיים, המתאימה לתפיסה ושינוע של צירים נושאי סלילים. התפסנית מאפשרת במיוחד תפיסה של הצירים והכנסתם לתוך ליבת הסליל.