Widły - Manipulatory DALMEC

Zwoje

Manipulator przemysłowy wyposażony w oprzyrządowanie typu widły do przemieszczenia zwojów.