Manipulatory Dalmec słyną na świecie z unikalnych projektów, wysokiej jakości zastosowanej technologii, komponentów objętych patentami międzynarodowymi, a także z szerokiego zakresu specjalizacji i konkretnych rozwiązań dla każdej branży przemysłu. Oferujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie wspomagania ręcznie wykonywanych operacji transportu bliskiego. Wspomaganie to jest realizowane przy użyciu manipulatorów pneumatycznych, które są projektowane pod kątem optymalizacji pracy w procesach produkcyjnych, tak, aby miały natychmiastowy wpływ na jakość pracy i jej efektywność. Od ponad 50 lat rozwijamy urządzenia pneumatyczne wspomagające transport ręczny i jesteśmy niekwestionowanym liderem w tej specyficznej dziedzinie. Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą inżynierską zdolną do świadczenia usług kompleksowo: od etapu ustalania specyfikacji technicznej każdego projektu, poprzez jego wdrażanie do procesu produkcyjnego, na pełnej obsłudze serwisowej w trakcie całego okresu użytkowania manipulatora kończąc.

Certyfikaty

EN ISO 9001 – EN ISO 14001

Nasze duże doświadczenie dało nam możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością. Wszystkie etapy projektowania i produkcji manipulatorów Dalmec są poddawane ciągłym testom i kontrolom, aby zagwarantować bezpieczeństwo ich użytkowania i trwałość.

Oznakowanie CE

Od 1 stycznia 1995, wszystkie manipulatory Dalmec mają oznakowanie CE i są dostarczane z Deklaracją Zgodności oznaczającą zgodność wyrobu ze wszystkimi dyrektywami nowego podejścia i odpowiednio dostosowaną do danego manipulatora instrukcją obsługi.

Atex

Manipulatory Dalmec mogą spełnić wymogi dyrektywy 94/9/EC „Sprzęt przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem”.

 

Skuteczne rozwiązania

W porównaniu z powszechnie stosowanymi żurawiami, dźwignicami, wciągarkami i podobnymi, tradycyjnie stosowanymi urządzeniami, manipulatory pozwalają na uzyskanie zupełnie nowej, nieporównywalnie wyższej klasy jakości, wydajności, jak i bezpieczeństwa pracy. Stosowanie manipulatorów minimalizuje ryzyko urazów szkieletowo-mięśniowych ujawniających się niekiedy dopiero po dłuższym okresie powtarzalnego wykonywania prac transportowych w wyniku kumulowania się pozornie małych, ale nieodwracalnych zmian w stawach, kręgosłupie czy mięśniach. Nasi specjaliści są dumni z faktu, że w istocie nie dostarczają klientom manipulatorów, ale są współtwórcami skutecznych rozwiązywań problemów transportu ręcznego.

Firma zintegrowana

Manipulatory Dalmec są wytworem pomysłowych rozwiązań technicznych, precyzyjnych procesów produkcyjnych oraz wysokiej jakości materiałów i komponentów. Proces realizacji zamówienia, od projektu, przez produkcję, do ostatecznych testów, jest wykonywany wyłącznie przez personel Dalmec. Manipulatory są projektowane pod kątem optymalizacji pracy w procesach produkcyjnych czy łańcuchach logistycznych, tak, aby miały natychmiastowy wpływ na jakość pracy i jej efektywność. Studium procesów produkcyjnych jest bazą do zaawansowanych procesów projektowania i dostosowania projektu do żądanych zastosowań: chwytania, przemieszczania i pozycjonowania produktów. Analiza funkcjonalna, projektowanie CAD 3D, studiowanie różnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacje, tworzenie prototypu, są w każdej fazie przeprowadzane przy partnerskim udziale klienta i pod stałą kontrolą przez cały czas rozwoju projektu. Każdy projekt jest realizowany w oparciu o instrukcje zawarte w Dyrektywie Maszynowej 2006/42 po dokładnej i metodycznej analizie zagrożeń i ocenie ryzyka.

Pneumatyka to nasz świat 

Bezpieczeństwo i ekologia – sprężone powietrze to medium, które jest bezpieczne dla operatorów, jest czyste i dostępne w większości zakładów produkcyjnych. Jego wytworzenie niesie za sobą mniej problemów w zapewnieniu ciągłości dostaw oraz mniejsze prawdopodobieństwo awarii niż zasilanie elektryczne. Sprężone powietrze daje się łatwo magazynować i tworzyć bufor do wykorzystania w przypadku nagłego spadku ciśnienia lub odcięcia zasilania

Elastyczność – dzięki wykorzystaniu takiego zasilania, jesteśmy w stanie zarówno sterować urządzeniem, jak i wytwarzać siłę potrzebną do zrównoważenia ciężaru. Pneumatyka pozwala nam na relatywnie łatwe budowanie chwytaków z dodatkowymi obrotami, odchylaniem czy też ich kombinacją. Ze wszystkich znanych mediów, sprężone powietrze daje największą płynność w równoważeniu ciężaru ładunku i zapewnia najbardziej płynną pracę manipulatora.