Zwoje drutu

Manipulator Minipartner podwieszany, montowany na suwnicy.

Manipulator wyposażony w trzpień rozprężny dostosowany do chwytania za rdzeń zwoju z wspomaganym pneumatycznie odchyleniem o 90°.
Każdy z naszych manipulatorów zapewnia bezpieczeństwo pracy.
Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu

.

Manipulator Minipartner podwieszany na suwnicy.
Manipulator wyposażony w trzpień rozprężny dostosowany do chwytania za rdzeń rolki z wspomaganym pneumatycznie odchyleniem o 90°.
Montowany na suwnicy pomostowej z podwójnymi podwieszonymi szynami jezdnymi, umożliwiającymi swobodne przesunięcie urządzenia i zwiększenie obszaru pracy.
Dane techniczne: Maksymalny udźwig: 50 kg – Maksymalny zasięg pracy: 1800 mm

Doskonale wyszkolona kadra inżynierska konstruuje nowoczesne urządzenia zapewniające operatorom ergonomiczną eksploatację Manipulatorów.
Każdy projekt jest realizowany po dokładnej, metodycznej analizie ryzyka oraz zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.