Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (11) Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (12) Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (13) Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (14) Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (15) Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (16)MAXIPARTNER MXC MXF MXS Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (17)

Dane techniczne manipulatorów serii Maxipartner MX

Maxipartner

Udźwig max: 900 Kg
Promień Rmax: 4500 mm
Max. szybkość podnoszenia: 0,5 m/s
Zakres ruchu pionowego: 2200 mm
System sterowania: pneumatyczny
Zasilanie: sprężone powietrze, filtrowane (40 µm), odolejone
Wymagane ciśnienie: 0.7 ÷ 0.8 Mpa
Temperatura pracy: od +0° do +45° C
Emitowany poziom hałasu: <70 dB
Zużycie sprężonego powietrza: od 100 Nl do 400 Nl na cykl
Obrót w osi kolumny: 360°
Obrót w osi chwytaka: 300°


 

icona PDF pdf Maxipartner

 


MANIPULATOR ZE SZTYWNYM RAMIENIEM MAXIPARTNER MX

MAXIPARTNER MX jest zaprojektowany i przygotowany do szczególnie trudnych zadań, transportu bliskiego masywnych ładunków, nawet do 900 kg. Pozwala operatorowi na pracę z minimalnym wysiłkiem na ergonomicznie zaprojektowanym oraz bezpiecznym stanowisku pracy. Zwarta i silna konstrukcja eliminuje efekt dryfowania manipulatora z bardzo ciężkim ładunkiem.

Opis działania

Zrównoważenie wagi ładunku odbywa się dzięki systemowi dźwigni i siłownikowi pneumatycznemu, który jest zasilany sprężonym powietrzem połączony z dźwignią (ramionami manipulatora). Praca siłownika jest kontrolowana przez jeden z dwóch obwodów pneumatycznych: pierwszy odpowiada za zrównoważenie układu bez ładunku, drugi za pracę z ładunkiem. Operator bezpośrednio operuje chwytakiem lub ładunkiem zmieniając jego położenie.


Systemy wyważania
Dźwignia góra/dół
Umożliwia szybkie i precyzyjne operowanie ładunkiem za pomocą dźwigni bez dodatkowej regulacji.
Dźwignia/Przycisk
Układ zapamiętuje poziom wyważenia uzyskany przy pomocy dźwigni góra/dół i umożliwia pracę z ładunkiem jak w przypadku preselektora.

MAXIPARTNER NA KOLUMNIE

MAXIPARTNER PODWIESZANY

MAXIPARTNER PODWIESZANY PRZEJEZDNY

Maxipartner Maxipartner Maxipartner
Systemy montażu:
* Płyta bazowa przystosowana do kotwienia do podłoża
* Płyta bazowa przystosowana do transportu wózkiem widłowym
* Płyta bazowa przystosowana do transportu wózkiem paletowym
* Płyta bazowa z wbudowanym wózkiem paletowym o napędzie ręcznym
* Płyta bazowa z wbudowanym napędem pneumatycznym, przejezdna po torowisku podłogowym
* Wózek z napędem pneumatycznym, przejezdny po torowisku podłogowym.
Flansza montażowa
Manipulator pneumatyczny MaxiPartner w wersji podwieszanej pozwala omijać wszelkie przeszkody znajdujące się na podłożu.
Flansza montażowa z otworami na obwodzie umożliwia montaż manipulatora do sufitu lub podwieszonej płyty montażowej. Ruchy manipulatora w zakresie jego pracy wymagają niewielkiego wysiłku, operator bezpośrednio operuje chwytakiem lub ładunkiem.
Kotwienie
Manipulator jest dostarczany z wózkiem przejezdnym po torowisku
System przejezdny
W skład systemu przejezdnego wchodzą: dwa profile z aluminium, złączki,  wzmocnieniami, uchwyty do podwieszania oraz zakończenia torów. Torowiska są montowane przy pomocy śrub.
Mocowanie konstrukcji wsporczej
System torowiska i wózka jest mocowany do konstrukcji wsporczej przy pomocy przykręcanych uchwytów mocujących.

 

Systemy montażu kolumna Manipulatora

Podstawa kotwiona do podłoża
Płyta bazowa przystosowana do transportu wózkiem widłowym
Płyta bazowa przystosowana do transportu wózkiem paletowym
Płyta bazowa przystosowana do ręcznego przemieszczania
Płyta bazowa na kółkach przystosowanych do torowiska
Torowisko podłogowe
Base normale Basamento carrello elevatore Basamento transpallet Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (18) Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (19) Manipulator przemysłowy Maxipartner - Podnośnik ładunkówa 900 Kg. - Manipulatory DALMEC (20)
Otwory montażowe w podstawie kolumny umożliwiają montaż do podłoża przy pomocy odpowiednio dobranych kotew. Kolumna manipulatora jest przymocowana do płyty bazowej, przystosowanej do przemieszczania przy użyciu wózka widłowego. Kolumna manipulatora jest przymocowana do płyty bazowej, przystosowanej do przemieszczania przy użyciu wózka paletowego. Wykorzystując hydrauliczny system podnoszenia, to rozwiązanie umożliwia ręczne przemieszczanie manipulatora w różne miejsca pracy. Płyta bazowa na kółkach przystosowanych do poruszania się po torowisku. W komplecie są dwie stalowe płyty z napędem i hamulcem przystosowane do torowiska podłogowego. Manipulator jest montowany na wózku przejezdnym po torowisku wykonanym z specjalnie wzmocnionych, podwójnych profili. Aplikacja ta jest przeznaczona do montażu w kanale wykonanym w podłożu.
Wersja przeciw-wybuchowa, zgodna z Dyrektywą ATEX

Manipulatory Dalmec mogą być wykonane w wersji przystosowanej do pracy w strefie wybuchowej, zgodnie z dyrektywą ATEX. Realizujemy wymogi instalacji manipulatora w strefach zagrożonych wybuchem zakwalifikowanych jako strefa 1 lub 2.

Również manipulatory do przenoszenia worków, kartonów wyposażone w pompy elektryczne jesteśmy w stanie przygotować do pracy w strefach wybuchowych.

Certyfikacja jest wykonywana w naszym zakładzie produkcyjnym przez wykwalifikowanego inżyniera z Jednostki Notyfikowanej zgodnie z aneksem IX  2014/34/EU ATEX Directive, który zapewnia pełną zgodność manipulatora z tą Dyrektywą.