Dane techniczne manipulatora serii Minipartner MPS


MODEL MPS 
Udźwig max.: 80 Kg
Max szybkość podnoszenia: 0,5 m/s
Zasięg ruchu pionowego: 1800 mm
System sterowania: pneumatyczny
Zasilanie: sprężone powietrze, filtrowane (40 µm), odolejone
Wymagane ciśnienie: 0.7 ÷ 0.8 Mpa
Temperatura pracy: od +0° do +45° C
Emitowany poziom hałasu: <70 dB
Zużycie sprężonego powietrza: od 10 Nl do 20 Nl na cykl
Obrót w osi chwytaka: 360°

MODEL MPS Plus 6
Udźwig max.: 220 Kg – (170 kg Plus 8)
Max szybkość podnoszenia: 0,5 m/s
Zasięg ruchu pionowego: 2000 mm
System sterowania: pneumatyczny
Zasilanie: sprężone powietrze, filtrowane (40 µm), odolejone
Wymagane ciśnienie: 0.7 ÷ 0.8 Mpa
Temperatura pracy: od +0° do +45° C
Emitowany poziom hałasu: <70 dB
Zużycie sprężonego powietrza: od 20 Nl do 20 Nl na cykl
Obrót w osi chwytaka: 360°


 

icona PDFpdf Minipartner


MANIPULATOR LINKOWY MINIPARTNER
Jest to wersja manipulatora linkowego. Zespół chwytaka jest połączony z manipulatorem za pomocą dwóch linek stalowych w celu zagwarantowania maksimum bezpieczeństwa. To jedyna nasza konstrukcja która nie wykorzystuje ramienia przegubowego. Manipulator może być zamontowany jak suwnica, na pojedynczym torze z profilu KBK lub na moście porzecznym. Dzięki takiemu montażowi w można zasięgiem pracy manipulatora pokryć bardzo duży obszar roboczy, uzależniony od długości użytecznej profilu KBK i szerokości mostu poprzecznego.

OPIS DZIAŁANIA
Zrównoważenie wagi ładunku odbywa się dzięki systemowi dźwigni i siłownikowi pneumatycznemu, który jest zasilany sprężonym powietrzem połączony z dźwignią (ramionami manipulatora). Praca siłownika jest kontrolowana przez jeden z dwóch obwodów pneumatycznych: pierwszy odpowiada za zrównoważenie układu bez ładunku, drugi za pracę z ładunkiem. Operator bezpośrednio operuje chwytakiem lub ładunkiem zmieniając jego położenie.


 

MINIPARTNER PODWIESZANY PRZEJEZDNY 


Kotwienie
Manipulator jest dostarczany z wózkiem przejezdnym po torowisku.
System przejezdny
Torowisko składa się z dwóch głównych podzespołów. Pojedynczy most poprzeczny jest wykony z walcowanego na zimno profilu stalowego, wewnątrz którego są umieszczone przesuwane ręcznie wózki. Zasilanie manipulatora sprężonym powietrzem zapewnia rozciągana wzdłuż mostu spirala. Torowisko jest wykonane z dwóch równolegle podwieszonych torów z profili z walcowanej na zimno stali. Tory te są podwieszane z użyciem uchwytów mocujących rozmieszczonych w odstępach ok. 2500 mm, a na ich końcach są umieszczone krańcowe zderzaki.
Mocowanie konstrukcji wsporczej
System torowiska i wózka jest mocowany do konstrukcji wsporczej przy pomocy przykręcanych uchwytów mocujących.

 

Wersja przeciw-wybuchowa, zgodna z Dyrektywą ATEX

Manipulatory Dalmec mogą być wykonane w wersji przystosowanej do pracy w strefie wybuchowej, zgodnie z dyrektywą ATEX. Realizujemy wymogi instalacji manipulatora w strefach zagrożonych wybuchem zakwalifikowanych jako strefa 1 lub 2.

Również manipulatory do przenoszenia worków, kartonów wyposażone w pompy elektryczne jesteśmy w stanie przygotować do pracy w strefach wybuchowych.

Certyfikacja jest wykonywana w naszym zakładzie produkcyjnym przez wykwalifikowanego inżyniera z Jednostki Notyfikowanej zgodnie z aneksem IX  2014/34/EU ATEX Directive, który zapewnia pełną zgodność manipulatora z tą Dyrektywą.


Systemy wyważania

Preselektor
Umożliwia szybką regulację obciążenia w przypadku zmiennej wagi ładunku.
Dźwignia góra/dół
Umożliwia szybkie i precyzyjne operowanie ładunkiem za pomocą dźwigni bez dodatkowej regulacji.
Automatyczny
Umożliwia automatyczne zrównoważene ciężaru ładunku bez dodatkowej regulacji.