Zwoje drutu

Manipulator Posivel do rolek

Manipulator wyposażony w oprzyrządowanie z trzpieniem rozprężnym do chwytania rdzenia zwoju i ręcznego odchylania o 90°.
Konstrukcja urządzenia oparta na ramieniu z przegubem w środku ułatwiaja precyzyjne przemieszczanie na całym obszarze pracy.

Obecnie setki manipulatorów Dalmec wspomaga proces przemieszczania rolek w wiodących sektorach przemysłu światowego. Nasze manipulatory są wyposażone w różnorodne chwytaki umożliwiające podnoszenie, obracanie i odchylanie rolek dowolnego materiału oraz wymiaru, o wadze od 5 do 900kg.

Manipulator Posivel do przemieszczania rolek, montowany na kolumnie.
Manipulator wyposażony w chwytak z trzpieniem rozprężnym do chwytania rdzenia zwoju i ręcznego odchylania o 90°.
Urządzenie posiada mobilną płytą podstawy dostosowaną odpowienio do wózka widłowego.
Dane techniczne: Maksymalny udźwig: 60 kg – Maksymalny zasięg pracy: 2600 mm – Zakres ruchu pionowego: 1700 mm.

Doskonale wyszkolona kadra inżynierska konstruuje nowoczesne urządzenia zapewniające operatorom ergonomiczną eksploatację Manipulatorów.
Każdy projekt jest realizowany po dokładnej, metodycznej analizie ryzyka oraz zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Obecnie setki manipulatorów Dalmec wspomaga proces przemieszczania rolek w wiodących sektorach przemysłu światowego. Nasze manipulatory są wyposażone w różnorodne chwytaki umożliwiające podnoszenie, obracanie i odchylanie rolek dowolnego materiału oraz wymiaru, o wadze od 5 do 900kg.