Przedsiębiorcy poszukujący rozwiązań wspierających bezpieczeństwo pracowników mogą już wystąpić o Dotację ZUS 2023. Program ten od 10 lat wspomaga inwestycje służące poprawie warunków pracy. W tym roku można uzyskać aż do 300 tys. zł. dofinansowania i pokrycie 80% kosztów zakupu i instalacji urządzeń.

W ramach prewencji wypadkowej i poprawy warunków BHP ZUS dofinansowuje m.in. zakup i instalację urządzeń służących ograniczaniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Jednym z urządzeń uwzględnionych w programie są manipulatory przemysłowe. Dlaczego?

Manipulatory przemysłowe to wysokiej jakości rozwiązanie służące wsparciu ręcznego podnoszenia, przemieszczania i obracania ładunków. Odciążenie pracowników wykonujących powtarzalne i długotrwałe czynności związane z transportem bliskim jest podstawą profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego (ang. MSD, Musculoskeletal Disorders). Niestety dotykają one znacznego odsetka pracowników, o czym pisaliśmy tutaj, a powstają w wyniku kumulacji małych urazów, prowadząc do nieodwracalnych zmian w mięśniach, stawach czy kręgosłupie.

Inwestycja w manipulator przemysłowy to inwestycja w zdrowie pracowników, poprawę warunków i efektywności pracy. Dzięki dotacji można podjąć ją już z niewielkim wkładem własnym.

Inżynierowie sprzedaży firmy Dalmec pomogą w procesie doboru odpowiednich urządzeń oraz przygotują ofertę, która jest niezbędna do przygotowania wniosku do ZUS. Aby skorzystać z możliwości zakupu manipulatora z dofinansowaniem, skontaktuj się z nami!